Thể Hiện Lòng Nhân Ái và Sự Ủng Hộ đối với Các Thành Viên Cộng Đồng Người Việt Đang Gặp Các Vấn Đề Về Tâm Bệnh

Tác Giả: Tiến sĩ Nancy Trần, Giám Đốc Đài TNT Tôi rất tự hào được là thành viên của một cộng đồng tràn ngập tình yêu thương và sự hỗ trợ. Khi ai đó trong cộng đồng Người Việt nhận được kết quả chẩn đoán sức khỏe về thể chất  – dù là bệnh trạng […]