HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SỨC KHỎE TÂM THẦN LÀ CÓ THẬT, RẤT PHỔ BIẾN VÀ CÓ THỂ ĐIỀU TRỊ ĐƯỢC. QUÝ VỊ KHÔNG ĐƠN ĐỘC.

Bệnh tâm thần, cũng giống như bệnh về thể chất, có thể xảy ra với bất kỳ ai – đó không phải là sự biểu hiện của nhân cách đạo đức, hay là sự suy yếu về tinh thần hay nghiệp chướng.

Nếu được điều trị đúng cách, người bệnh tâm thần vẩn có thể sống một cuộc sống thành công và viên mãn. Tuy nhiên, sự sợ hãi và xấu hổ thường khiến người bệnh e ngại tìm kiếm sự giúp đỡ.

Khi quý vị chăm sóc sức khỏe tâm thần của mình và hỗ trợ sức khỏe tâm thần của người khác, quý vị có thể giúp tăng cường sức mạnh cho gia đình và cộng đồng của mình.

Lắng nghe một người bạn chia sẻ những lo lắng về sức khỏe tâm thần của họ, hoặc bắt đầu trò chuyện về sức khỏe tâm thần trong cộng đồng của quý vị. Thừa nhận sự căng thẳng trong cuộc sống cùng những sự kỳ thị chủng tộc và phân biệt đối xử có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, và như vậy có thể giúp giảm cảm nghĩ xấu hổ về bệnh tâm thần.

Bệnh Tâm Thần Thường Gặp

Hãy trò chuyện với những người thân yêu của quý vị và lắng nghe họ.

Thay vì né tránh các cuộc trò chuyện về bệnh tâm thần, hãy chấp nhận trải nghiệm của mọi người và cho họ biết rằng họ không đơn độc, họ có thể tin tưởng quý vị và họ sẽ được quý vị hỗ trợ họ.

Mental Health Services

Call 211

For local mental health counseling, support and crisis response services. If you are in crisis or experiencing a life-threatening emergency, call 911.

Cùng nhau, chúng ta có thể ngăn chặn sự kỳ thị và tạo nên thay đổi tích cực:

  • Hãy lắng nghe và cởi mở trò chuyện với người thân hoặc bạn bè đáng tin cậy về những khó khăn trong cuộc sống mà ảnh hưởng đến tâm thần của chúng ta. Là một cộng đồng, chúng ta cần xóa bỏ phán xét và định kiến vì bệnh tâm thần không phải là lỗi của riêng ai.
  • Tiếp cận và giới thiệu. Bạn bè, gia đình và các tổ chức đáng tin cậy có thể cung cấp sự hỗ trợ và các nguồn lực. Nếu quý vị, hoặc ai đó mà quý vị biết, đang gặp khó khăn, hãy liên lạc và trao đổi về điều đó.
  • Ưu tiên sức khỏe toàn diện. Chăm sóc sức khỏe thể chất cũng như sức khỏe tâm thần của quý vị bằng cách ăn uống điều độ, duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, và tập thể dục. Sức khỏe tâm thần là một phần của sức khỏe toàn diện.
  • Để tìm hiểu thêm về những gì mà người mắc bệnh tâm thần đang phải trải qua, các hỗ trợ có thể đựợc cung cấp hoặc tham gia, hãy tìm hiểu tại trang web StopStigmaSacramento.org hoặc gọi đến số 211 để được giới thiệu đến các dịch vụ sức khỏe tâm thần nhắm vào mục đích phục hồi phù hợp về văn hóa.
Conversation Starter

Hey, it seems like you’ve got a lot on your mind lately. How are you?

I just wanted to say that I am here if you want to talk about anything – Can we get together this week? 

I noticed you have missed a few days of school, and I just wanted to check in with you and see how you are doing.

I haven’t seen you in a while! How have you been?

I know life can feel like a lot sometimes, but if you need someone to talk to, I want you to know I am here.

You’ve seemed a little down lately and I wanted to see how you are doing.

I just want you to know I am here for you if you ever need to talk. You’re my friend and I won’t judge you.

I know things have been hard lately; let me know if you want to talk about it. I’m here for you.

View All