Skip to Content

Cách Bắt Chuyện

Bạn có biết cách tiếp cận bạn bè hoặc người thân đang bị tâm bệnh không?

Khi thấy bạn bè hoặc người thân có thể đang gặp trở ngại về sức khỏe tâm thần, chúng ta có thể khó mà biết họ cần gì. Tuy nhiên, một cách hữu hiệu để tìm hiểu là nói chuyện với họ về cách tốt nhất mà bạn có thể hỗ trợ họ.

Nếu bạn muốn giúp đỡ bạn bè hoặc người thân có thể đang bị tâm bệnh, hãy sẵn sàng lắng nghe và cho họ biết rằng bạn quan tâm. Điều quan trọng là bạn phải tạo được vùng an toàn để họ có thể chia sẻ trải nghiệm của mình, cố tránh bảo họ phải cảm nhận như thế này hoặc làm như thế kia.

Áp dụng một trong những cách bắt chuyện sau đây của chúng tôi để tiếp cận bạn bè về sức khỏe tâm thần của họ, và khi làm như vậy, bạn có thể giúp giảm những thành kiến về tâm bệnh trong cộng đồng của quý vị:

Tôi biết là gần đây mọi thứ rất khó khăn; hãy cho tôi biết nếu bạn muốn tâm sự nhé. Tôi luôn sẵn sàng.

Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe nếu bạn cần tâm sự.

Hình như dạo này bạn có vẻ hơi buồn chán và tôi muốn hỏi thăm xem bạn thế nào.

Tôi biết đôi khi cuộc sống thật nặng nề, nhưng nếu bạn cần người tâm sự, thì tôi muốn bạn biết rằng tôi luôn sẵn sàng.

Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau! Dạo này bạn thế nào rồi?

Tôi thấy là bạn đã nghỉ học vài ngày và tôi chỉ muốn hỏi thăm xem bạn thế nào thôi.

Tôi chỉ muốn nói rằng tôi luôn sẵn sàng nếu bạn muốn tâm sự bất kỳ điều gì. Chúng ta hẹn nhau tuần này được không?

Chào bạn,  hình như đang có điều gì làm bạn lo lắng. Bạn có khỏe không?