Skip to Content

Hình như dạo này bạn có vẻ hơi buồn chán và tôi muốn hỏi thăm xem bạn thế nào.

Hình như dạo này bạn có vẻ hơi buồn chán và tôi muốn hỏi thăm xem bạn thế nào.