Tôi biết là gần đây mọi thứ rất khó khăn; hãy cho tôi biết nếu bạn muốn tâm sự nhé. Tôi luôn sẵn sàng.

Tôi biết là gần đây mọi thứ rất khó khăn; hãy cho tôi biết nếu bạn muốn tâm sự nhé. Tôi luôn sẵn sàng.

Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe nếu bạn cần tâm sự.

Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe nếu bạn cần tâm sự.

Hình như dạo này bạn có vẻ hơi buồn chán và tôi muốn hỏi thăm xem bạn thế nào.

Hình như dạo này bạn có vẻ hơi buồn chán và tôi muốn hỏi thăm xem bạn thế nào.

Tôi biết đôi khi cuộc sống thật nặng nề, nhưng nếu bạn cần người tâm sự, thì tôi muốn bạn biết rằng tôi luôn sẵn sàng.

Tôi biết đôi khi cuộc sống thật nặng nề, nhưng nếu bạn cần người tâm sự, thì tôi muốn bạn biết rằng tôi luôn sẵn sàng.

Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau! Dạo này bạn thế nào rồi?

Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau! Dạo này bạn thế nào rồi?

Tôi thấy là bạn đã nghỉ học vài ngày và tôi chỉ muốn hỏi thăm xem bạn thế nào thôi.

Tôi thấy là bạn đã nghỉ học vài ngày và tôi chỉ muốn hỏi thăm xem bạn thế nào thôi.

Tôi chỉ muốn nói rằng tôi luôn sẵn sàng nếu bạn muốn tâm sự bất kỳ điều gì. Chúng ta hẹn nhau tuần này được không?

Tôi chỉ muốn nói rằng tôi luôn sẵn sàng nếu bạn muốn tâm sự bất kỳ điều gì. Chúng ta hẹn nhau tuần này được không?

Chào bạn, hình như đang có điều gì làm bạn lo lắng. Bạn có khỏe không?

Chào bạn,  hình như đang có điều gì làm bạn lo lắng. Bạn có khỏe không?